Úvod

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Stružinec.

 

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ N.N.

Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli.“

Čínské přísloví

 

Název „Do školy chodím rád“ není náhodný. Chceme , aby žáci více či méně nadaní zažívali pocit radosti ze školní práce, úspěch a ocenění. Do školy by se měl každý žák těšit a měl by mít šanci nastartovat své celoživotní učení a poznávání.

Toho lze dosáhnout díky nízkému počtu žáků individuálním přístupem a zaváděním efektivních

metod výuky.

 

Mezi naše priority dále patří propojit dění ve škole s děním v obci. Umožnit větší zapojení

rodičů do akcí školy a upevňovat vzájemné vztahy.